SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
Administracja Osiedla CD

Administracja Osiedla CD, ul. Witosa 1b

tel. 34-362-22-39; 34-362-22-64

email: osiedlecd@tvksmp.pl
Administracja CD

Godziny pracy:

poniedziałek
środa
czwartek
piątek
od 700 do 1500

wtorek od 900 do 1700

Godziny pracy kasy:

poniedziałek
środa
czwartek
piątek
od 715 do 1400 / przerwa 1030 - 1100

wtorek od 915 do 1630 / przerwa 1230 - 1300