SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
SM „Północ” - Strona Główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ”

ul. Czecha
ul. Michałowskiego 17
42-200 Częstochowa


Zarząd Spółdzielni

Centrala 34 3220717
34 3220735
Sekretariat 34 3220787
Telefon/fax 34 3220700
e:mail zarzad@tvksmp.pl

NIP: 573-021-05-34 REGON: 000820507 KRS: 0000185376

Administracja Osiedla AB

ul. Czecha 19
tel. 34 362 22 11
tel/fax 34 362 64 35
e:mail osiedleab@tvksmp.pl
Administracja Osiedla CD

ul. Witosa 1B
tel. 34 362 22 39
tel. 34 362 22 64
e:mail osiedlecd@tvksmp.pl

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów

ul. Czecha 19 pok. 7, 8 i 13
tel. 34 362 27 55,   e-mail:   info@tvksmp.pl

Telewizja Kablowa i Internet - Biuro Obsługi Klienta, ul. Czecha 19 pok. 8
tel. 34 362 27 55,   e-mail:   bok@tvksmp.pl ,

Biuro Zarządu, ul. Michałowskiego 17

Godziny pracy:

poniedziałek
środa
czwartek
piątek
od 700 do 1500

wtorek od 900 do 1700

Godziny pracy kasy zarządu:

poniedziałek
środa
czwartek
piątek
od 800 do 1300 / przerwa 1100 - 1130

wtorek od 1000 do 1600 / przerwa 1200 - 1230

ul. Czecha

DZIAŁ WINDYKACJI CZYNSZÓW I SPRAW CZŁONKOWSKICH
pokoje 233, 234, II piętro, tel. 34-322-07-57; ewidencja osób zalegających z opłatami czynszowymi, negocjowanie warunków spłaty zadłużeń, przygotowywanie wniosków do Rady Nadzorczej w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z tutułu zadłużeń czynszowych, współpraca z komornikami w sprawie ściągania zasądzonych zadłużeń czynszowych, dokonywania eksmisji.
pokój 232, II piętro, tel. 34-322-14-66; rejestr członków, wnioski o przyjęcie w poczet członków, sprawy związane z umowami kupna, sprzedaży, zamianą mieszkań, przekształceniem praw do mieszkań z lokatorskich na własnościowe, ustanowieniem prawa odrębnej własności mieszkań, wydawanie zaświadczeń wymaganych do założenia księgi wieczystej.


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI CZYNSZOWEJ
pokoje 7, 8, 9, parter, tel. 34-322-57-87; prowadzenie indywidualnych sald opłat czynszowych, ewidencja zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych, poświadczanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
pokój 6, parter, tel. centrali - wew. 61; prowadzenie indywidualnych sald opłat oraz ewidencji zadłużeń za TVK i Internet, składanie wniosku o dostęp do darmowej usługi e-Konto umożliwiającej zdalny dostęp do opłat wnoszonych do Spółdzielni. Usługa umożliwia wgląd do opłat za: czynsz, zimną i ciepłą wodę, TV Kablową i Internet oraz garaż.
pokój 243, II piętro, tel. centrali - wew. 49; prowadzenie indywidualnych sald opłat oraz ewidencji zadłużeń za lokale użytkowe i garaże, wystawianie faktur dla lokali użytkowych.


DZIAŁ FINANSOWY
pok. 2, parter, tel. centrali - wew. 25; pok. 4, parter, tel. 34-372-04-27 - wew. 21; pok. 234, II piętro, tel. centrali - wew. 53; prowadzenie ewidencji wartości księgowej wkładów mieszkaniowych i budowlanych, dokonywanie wyliczeń finansowych przy zamianach, przekształceniach praw, eksmisjach.


DZIAŁ EKONOMICZNY
pok. 121, I piętro, tel. 34-322-33-07; gospodarka lokalami użytkowymi, negocjowanie warunków najmu lokali użytkowych, kalkulacja stawek opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.


ZESPÓŁ SAMODZIELNYCH SPECJALISTÓW
pok. 125, I piętro, tel. 34-372-02-04; przygotowywanie dokumentacji technicznej inwestycji, modernizacji, remontów, ewidencja kosztów inwestycji i modernizacji, opracowywanie rocznych planów inwestycji, prowadzenie spraw terenowo-prawnych, ewidencja środków trwałych.
pokój 124, I piętro. tel, 34-322-03-60; prowadzenie prac w zakresie bhp i ppoż, opracowywanie planów remontów i konserwacji oraz rozliczanie ich wykonania, prowadzenie spraw ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych i gruntowych.


DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
pokoje 127, 128 , I piętro, tel. centrali - wew.31, 32; obsługa kancelaryjna Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawy skarg, wniosków i postulatów adresowanych do Rady Nadzorczej i Zarządu, prowadzenie dokumentacji posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz rejestru uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.


PREZES (lub członek zarządu)
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1500-1700 i każdy czwartek w godz. 700-900 - Sekretariat, pok. 116 I piętro, tel. 34-322-07-87


RADCA PRAWNY
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1500-1700 w pokoju 127. Kontakt za pośrednictwem Sekretariatu, pokój 116, I p. tel. 34-322-07-87


PRZEDSTAWICIEL RADY NADZORCZEJ
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1600-1700. Kontakt za pośrednictwem Działu Organizacyjno-Prawnego, pokój 128, I piętro tel. centrali - wew. 31.


ZGŁASZANIE AWARII- w dni powszednie do godz. 1500 w Administracjach Osiedli i po godz. 1500 oraz w dni wolne od pracy - tel. 34-322-07-17 i 34-322-07-35 (portiernia przy ul. Michałowskiego 17).


Liczniki