SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
Administracja Osiedla CD

Administracja Osiedla CD, ul. Witosa 1b

tel. 34-362-22-39; 34-362-22-64

email: osiedle.cd@tvksmp.pl
Administracja CD

Godziny pracy:

poniedziałek
środa
czwartek
piątek
od 700 do 1500

wtorek od 900 do 1700

Godziny pracy kasy: (Punkt kasowy „Złotóweczka”)

poniedziałek
środa
czwartek
piątek
od 800 do 1630

wtorek od 730 do 1700