SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
SM „Północ” - Strona Główna
Szanowni Państwo
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Telewizji Kablowej, Internetu i Północ Światłowód. Nasi pracownicy techniczni oraz pracownicy Biura Obsługi są do Państwa dyspozycji. Otworzyliśmy dla Państwa na parterze budynku Czecha 19 (wejście od strony północnej) nowe Biuro Obsługi Klienta, które prowadzi bezpośrednią obsługę naszych Abonentów. Można przyjść w godzinach pracy (7.15 do 14.30 dni robocze) podpisać umowę, pobrać sprzęt itp. Możliwy jest też kontakt drogą e mailową: bok@tvksmp.pl lub telefoniczną: 34 3622755.
Telefonicznie można otrzymać wszelkie informacje i fachową pomoc, umówić wizytę technika itp.
Przypominamy, że nasi monterzy pracują we wszystkie dni roku. Poza godzinami pracy BOK prosimy o kontakt pod nr tel. dyżurny 34 3220717. Przygotowaliśmy dla Państwa Nowe Promocje na Internet i Cyfrową TVK. Szczegóły Promocji dostępne na naszej stronie internetowej www.tvksmp.pl w zakładce: Komunikaty / bieżące oraz w zakładce Internet i TVK. Już w 140 budynkach mamy nasz Internet światłowodowy dostępny w super promocjach i cenach. Kliknij na
poniższy link: Północ światłowód
aby sprawdzić czy Twój budynek jest już w zasięgu naszego światłowodu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełna ofertą oraz do skorzystania z naszych usług.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ”

Kamery on-line

ul. Michałowskiego 17
42-200 Częstochowa


Zarząd Spółdzielni

Centrala 34 3220717
34 3220735
Sekretariat 34 3220787
Telefon/fax 34 3220700
e:mail zarzad@tvksmp.pl
NIP: 573-021-05-34 REGON: 000820507 KRS: 0000185376

Administracja Osiedla AB

ul. Czecha 19
tel. 34 362 22 11
tel/fax 34 362 64 35
e:mail osiedleab@tvksmp.pl
Administracja Osiedla CD

ul. Witosa 1B
tel. 34 362 22 39
tel. 34 362 22 64
e:mail osiedle.cd@tvksmp.pl

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów

ul. Czecha 19 pok. 7, 8 i 10
tel. 34 362 27 55,   e-mail:   info@tvksmp.pl

Telewizja Kablowa i Internet - Biuro Obsługi Klienta, ul. Czecha 19 pok. 8
tel. 34 362 27 55,   e-mail:   bok@tvksmp.pl ,
Sekcja hydrauliczna - usterki co, ccw. telefon bezpośredni - 34 362 43 96
czynne w dni robocze w godzinach 715 do 1430

Facebook

Biuro Zarządu, ul. Michałowskiego 17

Godziny pracy Zarządu:

w dni robocze
od 700 do 1500


Godziny pracy kasy zarządu:

w dni robocze
od 800 do 1300 / przerwa 1000 - 1030

ul. Czecha

DZIAŁ WINDYKACJI OPŁAT I SPRAW CZŁONKOWSKICH
Windykacja - pokoje 233, 234, II piętro, tel. 34-322-07-57; czynne w godzinach pracy Zarządu ; ewidencja osób zalegających z opłatami czynszowymi, negocjowanie warunków spłaty zadłużeń, przygotowywanie wniosków do Rady Nadzorczej w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z tutułu zadłużeń czynszowych, współpraca z komornikami w sprawie ściągania zasądzonych zadłużeń czynszowych, dokonywania eksmisji.
Sprawy członkowskie - pokój 232, II piętro, tel. 34-322-14-66; rejestr członków, wnioski o przyjęcie w poczet członków, sprawy związane z umowami kupna, sprzedaży, zamianą mieszkań, przekształceniem praw do mieszkań z lokatorskich na własnościowe, ustanowieniem prawa odrębnej własności mieszkań, wydawanie zaświadczeń wymaganych do założenia księgi wieczystej.

Godziny pracy Działu Członkowskiego: 800 - 1400


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OPŁAT
pokoje 6, 7, 8, 9, parter, tel. 34-322-57-87; prowadzenie indywidualnych sald opłat eksploatacyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi, ewidencja zadłużeń lokali mieszkalnych, poświadczanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
pokój 7, parter, tel. centrali - wew. 39 - składanie wniosku o dostęp do darmowej usługi e-Konto umożliwiającej zdalny dostęp do opłat wnoszonych do Spółdzielni. Usługa umożliwia wgląd do opłat za: lokal, zimną i ciepłą wodę, TV Kablową i Internet oraz garaż.
pokój 243, II piętro, tel. centrali - wew. 49; prowadzenie indywidualnych sald opłat oraz ewidencji zadłużeń za lokale użytkowe i garaże, wystawianie faktur dla lokali użytkowych.

Godziny pracy Księgowości Czynszowej:
730 - 1400
;


DZIAŁ FINANSOWY
pok. 2, parter, tel. centrali - wew. 25; pok. 4, parter, tel. 34-372-04-27 - wew. 21; pok. 234, II piętro, tel. centrali - wew. 53; prowadzenie ewidencji wartości księgowej wkładów mieszkaniowych i budowlanych, dokonywanie wyliczeń finansowych przy zamianach, przekształceniach praw, eksmisjach.


DZIAŁ EKONOMICZNY
pok. 121, I piętro, tel. 34-322-33-07; gospodarka lokalami użytkowymi, negocjowanie warunków najmu lokali użytkowych, kalkulacja stawek opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.


DZIAŁ TECHNICZNY
pok. 125 i 126, I piętro, tel. 34-372-02-04; przygotowywanie dokumentacji technicznej inwestycji, modernizacji, remontów, ewidencja kosztów inwestycji i modernizacji, opracowywanie rocznych planów inwestycji, prowadzenie spraw terenowo-prawnych, ewidencja środków trwałych.
pokój 124, I piętro. tel, 34-322-03-60; prowadzenie prac w zakresie bhp i ppoż, opracowywanie planów remontów i konserwacji oraz rozliczanie ich wykonania, prowadzenie spraw ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych i gruntowych.


DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
pokoje 127, 128 , I piętro, tel. centrali - wew.31, 32; obsługa kancelaryjna Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawy skarg, wniosków i postulatów adresowanych do Rady Nadzorczej i Zarządu, prowadzenie dokumentacji posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz rejestru uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.


PREZES (lub członek zarządu)
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1500-1700 i każdy czwartek w godz. 700-900 - Sekretariat, pok. 116 I piętro, tel. 34-322-07-87 - zawieszone do odwołania


RADCA PRAWNY
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1500-1700 w pokoju 127. Kontakt za pośrednictwem Sekretariatu, pokój 116, I p. tel. 34-322-07-87 - zawieszone do odwołania


PRZEDSTAWICIEL RADY NADZORCZEJ
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1600-1700. Kontakt za pośrednictwem Działu Organizacyjno-Prawnego, pokój 128, I piętro tel. centrali - wew. 31. - zawieszone do odwołania


ZGŁASZANIE AWARII- w dni powszednie do godz. 1500 w Administracjach Osiedli i po godz. 1500 oraz w dni wolne od pracy - tel. 34-322-07-17 i 34-322-07-35 (portiernia przy ul. Michałowskiego 17).