SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
Dział KiUZ

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów

Biuro Obsługi Klienta

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów wykonuje bieżącą konserwację zasobów mieszkaniowych, lokali i garaży prowadząc prace: murarskie, ślusarskie, szklarskie, spawalnicze, elektryczne, gazowe, stolarskie, dekarskie, hydrauliczne na instalacjach wody zimnej, centralnej ciepłej wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz legalizację wodomierzy.

Ponadto Dział obsługuje 82 dźwigi, 13 hydroforni oraz instalację Cyfrowej i Analogowej TVK oraz dostępu do internetu.
Stolarnia i ślusarnia prowadzą bieżącą produkcję na potrzeby własne oraz realizują zlecenia zewnętrzne.

Dział Konserwacji posiada Biuro Obsługi Klienta, tel. 34 362 27 55, czynne w dni robocze w godzinach 715 do 1430. W dni wolne od pracy pełnione są dyżury naszego konserwatora pod numerem tel. 34 3220717, 34 3220735.

BOK prowadzi bieżącą obsługę abonentów Cyfrowej Telewizji Kablowej ( TVK ), Internetu i Azartu, spisuje Umowy na korzystanie z w/w usług oraz przygotowuje nowe oferty dla Abonentów.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów składa się z 5 sekcji:

Konserwatorzy działu pracujący w zawodach: elektryk, hydraulik, konserwator dźwigów i konserwator sieci TVK i Internetu pracują w systemie dwuzmianowym (w dni robocze do godz. 2200) oraz pełnią dyżury w dni wolne (telefon dyżurny: 34 322 07 17 oraz 34 322 07 35).

Poza bieżącą konserwacją i naprawami wszystkich urządzeń, instalacji i sieci Dział Konserwacji wykonuje szereg usług dla mieszkańców:

Siedziba Działu Konserwacji i Biura Obsługi Klienta znajduje się przy ul. Czecha 19 pokój 8, telefon 34 362 27 55, e-mail: info@tvksmp.pl ; bok@tvksmp.pl