SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
SM „Północ” dzisiaj

Podstawowe dane liczbowe o stanie członkowskim i zasobach lokalowych

Zasoby lokalowe S.M. „Północ” usytuowane są w północnej dzielnicy miasta i stanowią one jednolity, wyodrębniony układ urbanistyczny o powierzchni 99 ha i 4238 m2

Według stanu na 31.12.2019 roku S.M. „Północ” posiada 9166 lokali mieszkalnych, z tego:

Na koniec 2019 r. zasoby lokalowe Spółdzielni to:

Powierzchnia użytkowa ogółem wynosi: 506.258,08 m2, na którą składa się:

Na dzień 31.12. 2019 r. w Spółdzielni zarejestrowanych jest ogółem 11478 członków, w tym:

Wśród członków spółdzielni figuruje 8 osób prawnych, w tym:

W Dzielnicy znajdują się ponadto: