SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
Zarząd Spółdzielni

Aktualnie Zarząd S.M. „Północ” reprezentują:

Do zakresu działania zarządu między innymi należy: