SM Północ - Strona Główna Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„PÓŁNOC”
SM „Północ” - Strona Główna

baner

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ”

Kamery on-line

ul. Michałowskiego 17
42-200 Częstochowa


Zarząd Spółdzielni

Centrala 34 3220717
34 3220735
Sekretariat 34 3220787
Telefon/fax 34 3220700
e:mail zarzad@tvksmp.pl
NIP: 573-021-05-34 REGON: 000820507 KRS: 0000185376

Administracja Osiedla AB

ul. Czecha 19
tel. 34 362 22 11
tel/fax 34 362 64 35
e:mail osiedleab@tvksmp.pl
Administracja Osiedla CD

ul. Witosa 1B
tel. 34 362 22 39
tel. 34 362 22 64
e:mail osiedle.cd@tvksmp.pl

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów

ul. Czecha 19 pok. 7, 8 i 10
tel. 34 362 27 55,   e-mail:   info@tvksmp.pl

Telewizja Kablowa i Internet - Biuro Obsługi Klienta, ul. Czecha 19 pok. 8
tel. 34 362 27 55,   e-mail:   bok@tvksmp.pl ,
Sekcja hydrauliczna - usterki co, ccw. telefon bezpośredni - 34 362 43 96
czynne w dni robocze w godzinach 715 do 1430

Facebook

Biuro Zarządu, ul. Michałowskiego 17

Godziny pracy Zarządu:

w dni robocze
od 700 do 1500

Godziny przyjęć interesantów:

w dni robocze
od 800 do 1400 lub w godzinach pracy po umówieniu na konkretny dzień i godzinę


Godziny pracy kasy zarządu:

w dni robocze
od 800 do 1300 / przerwa 1000 - 1030

ul. Czecha

DZIAŁ WINDYKACJI OPŁAT I SPRAW CZŁONKOWSKICH
Windykacja - pokoje 233, 234, II piętro, tel. 34-322-07-57; obsługa osób zalegających z opłatami, prowadzenie windykacji przedsądowej, uzgadnianie spłaty zadłużeń, kierowanie do sądu pozwów o zapłatę, współpraca z komornikiem w zakresie egzekucji należności.
Sprawy członkowskie - pokój 232, II piętro, tel. 34-322-14-66; przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany właściciela na lokalu mieszkalnym- transakcje notarialne, postanowienia sądu; wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnej, do banku, do założenia księgi wieczystej; przyjmowanie wniosków o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych; przyjęcia w poczet członków spółdzielni oraz prowadzenie rejestru członków; organizowanie i przeprowadzanie przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych.


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OPŁAT
pokój 6, parter tel. centrali - wew. 145, obsługa Wspólnot Mieszkaniowych. pokój 9, parter tel. 34-322-57-87; lub tel. centrali - wew. 163, prowadzenie indywidualnych sald opłat eksploatacyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi, ewidencja zadłużeń lokali mieszkalnych zaświadczenie o braku zaległości w opłatach do notariusza i banku, poświadczanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.
pokoje 7, 8, parter, tel. centrali - wew. 139 lub wew. 161 prowadzenie indywidualnych sald opłat eksploatacyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi, ewidencja zadłużeń lokali mieszkalnych, składanie wniosku o dostęp do darmowej usługi e-Konto umożliwiającej zdalny dostęp do opłat wnoszonych do Spółdzielni (lokal, zimna i ciepła woda, TV Kablowa i Internet oraz garaż).
pokój 243, II piętro, tel. centrali - wew. 149; prowadzenie indywidualnych sald opłat oraz ewidencji zadłużeń za lokale użytkowe i garaże, wystawianie faktur dla lokali użytkowych.


DZIAŁ FINANSOWY
pok. 2, parter, tel. centrali - wew. 125; pok. 244, 246 II piętro, tel. centrali - wew. 134, 153; prowadzenie ewidencji wartości księgowej wkładów mieszkaniowych i budowlanych, dokonywanie wyliczeń finansowych przy zamianach, przekształceniach praw, eksmisjach.


DZIAŁ EKONOMICZNY
pok. 121, 122; I piętro; tel. 34-322-33-07; opracowywanie rocznych planów gospodarczo - finansowych, opracowywanie analiz z całokształtu działalności S.M. "Północ", kalkulacja stawek opłat czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dźwigi, gospodarka lokalami użytkowymi, negocjowanie warunków najmu lokali, załatwianie formalności związanych z najmem lokali, prowadzenie ewidencji garaży w zasobach S.M. „Północ”, załatwianie formalności związanych z kupnem, sprzedażą i najmem garaży, prowadzenie zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.


DZIAŁ TECHNICZNY
pok. 125 i 126, I piętro, tel. 34-372-02-04; przygotowywanie dokumentacji technicznej inwestycji, modernizacji, remontów, ewidencja kosztów inwestycji i modernizacji, opracowywanie rocznych planów inwestycji, prowadzenie spraw terenowo-prawnych, ewidencja środków trwałych, opracowywanie planów remontów i konserwacji oraz rozliczanie ich wykonania, prowadzenie spraw ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych i gruntowych.


DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
pok. 127, 128 , I piętro, tel. centrali - wew.131, 132; sprawy organizacyjne, obsługa prawna, bieżąca obsługa i organizacja pracy Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
W ramach pionu organizacyjno-prawnego działają radcowie prawni, którzy prowadzą obsługę prawną Spółdzielni.


RADCA PRAWNY
przyjmuje po umówieniu na konkretny dzień i godzinę. Kontakt za pośrednictwem Sekretariatu, pokój 116, I piętro. tel. 34-322-07-87.


PREZES i ZASTĘPCA PREZESA
przyjmują po umówieniu na konkretny dzień i godzinę. Kontakt za pośrednictwem Sekretariatu, pokój 116, I piętro. tel. 34-322-07-87.


PRZEDSTAWICIEL RADY NADZORCZEJ
przyjmuje po umówieniu na konkretny dzień i godzinę. Kontakt za pośrednictwem Sekretariatu, pokój 116, I piętro. tel. 34-322-07-87.


ZGŁASZANIE AWARII- w dni powszednie od godz. 700 do godz. 1500 w Administracjach Osiedli i po godz. 1500 oraz w dni wolne od pracy - tel. 34-322-07-17 i 34-322-07-35 (portiernia przy ul. Michałowskiego 17).